Ett ljus jag tänder med hopp om fred. Ett ljus som aldrig brinner ned. Rädsla ska komma, rädsla ska gå men fredens låga brinna ändå..
Tro

Hopp

.
Kärlek

.

Välkommen

På de aktiviteter som passar dig och på Gudstjänster

Vi samlas även till bön och samtal i kyrkan varje söndag
kl. 20.00. Välkommen att uppleva gemenskap.

Från himlens höjd jag bringar bud till jordens folk från Herren Gud. Jag ropar ut med frid och fröjd Ett glädjebud från himlens höjd!

Skjuts till Kyrkan? Ring 0531-101 84 (telefonen är omkopplad).

Namnet Jesus

Det är underbart att börja det här året med att sätta fokus på Jesus.
Ja för den första dagen i det nya året blev Jesus omskuren och fick namnet Jesus
så som ängeln hade förutsagt det till Maria:

Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus (Luk 1:31)
När åtta dagar hade gått och man skulle omskära pojken fick han namnet Jesus (Luk 2:21)
Det underbara namnet Jesus är det som ger oss hopp inför det nya året som nu har börjat.
Vad som ligger framför oss i 2018 vet vi inte mycket om,
men Jesus har lovat att gå med också det här året, ja alla dagar är han med oss.
Kan hända skulle ditt nyårslöfte bli att låta Jesus få slippa till i ditt liv i 2018,
om än bara låta honom få en chans att visa att Han bryr sig om dig och älskar dig precis så som du är.

Gud välsigna dig!“ 11 Några har han gett i uppdrag att grunda församlingar, andra till att tala på Guds uttryckliga befallning och andra till att vinna människor för Kristus. Andra åter har fått gåvan att vårda sig om Guds folk, som en herde gör med sina får, genom att leda och undervisa dem om Guds väg.
12 Hur kommer det sig att han ger var och en av oss uppgifter som vi är särskilt lämpliga att sköta? Jo, det är för att Guds folk ska vara väl rustade för att tjäna honom bättre. Vi ska bygga upp församlingen, Kristi kropp, till en stark och mogen gemenskap.

Ephesians 4:11-12

Equmeniakyrkan

Vår församling tillhör Equmeniakyrkan.
Ett kristet trossamfund som bildades 2011 av Svenska Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Svenska Missionskyrkan.
Vi är en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.

Greagården

Under sommaren finns en del av vår verksamhet på vårt sommarhem Greagården. Man kan ta sig dit både land- och sjövägen.
Med bil kör du Strandvägen mot Halden. Efter ca 3 km ligger Greagården på höger sida.
Med båt kör man genom sundet söder om Greaön och håller sedan söderut.
Vi samarbetar även med de övriga kyrkorna i Bengtsfors; läs noga var de olika samlingarna är.

Kontakt Info