Ett ljus jag tänder med hopp om fred. Ett ljus som aldrig brinner ned. Rädsla ska komma, rädsla ska gå men fredens låga brinna ändå..
Tro

Hopp

.
Kärlek

.

Välkommen

På de aktiviteter som passar dig och på Gudstjänster

Vi samlas även till bön och samtal i kyrkan varje söndag
kl. 20.00. Välkommen att uppleva gemenskap.

Från himlens höjd jag bringar bud till jordens folk från Herren Gud. Jag ropar ut med frid och fröjd Ett glädjebud från himlens höjd!

Skjuts till Kyrkan? Ring 0531-101 84 (telefonen är omkopplad).

Pastorn har ordet

bön
Efter torkan i sommar har vi sett hur allt liv i naturen ropar efter vatten för att leva. 

Då blir de här två enkla orden, ”Livets vatten” allt mer levande och verkliga för oss. 
Vi har sett hur det har förstört naturen och bönder är oroliga för om de har nog mat åt djuren i vinter.

Allt liv behöver vatten, och när Bibeln lär oss att Jesus är livets vatten som vi behöver, 
så skapar det en längtan i mig att vi den här hösten tillsammans skall få se mer av Jesus i vår församling, i Bengtsfors, i Dalsland och i Sverige.
Sångaren säger: “Allt jag behöver är mer utav Jesus”. Låt det bli vår bön inför den här hösten. 
Då ser jag med glädje fram emot vad Gud vill visa oss. Gud välsigne dig.

Pastor Åge"Jesus befaller lärjungarna att predika de goda nyheterna i hela världen"
16 Sedan gick de elva lärjungarna till det berg i Galileen där Jesus sagt att de skulle träffa honom.
17 Där fann de honom och de tillbad honom, men några av dem var inte säkra på att det verkligen var Jesus.
18 Han sa då till dem: ''Av Gud har jag fått all makt i himlen och på jorden.
19 Gå därför ut i hela världen och kalla alla människor till att bli mina lärjungar, och döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
20 Och lär dem att leva på det sätt jag sagt er, och kom ihåg att jag alltid är med er, ända till tidens slut.

Matteus 28:16-20

Equmeniakyrkan

Vår församling tillhör Equmeniakyrkan.
Ett kristet trossamfund som bildades 2011 av Svenska Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Svenska Missionskyrkan.
Vi är en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.

Greagården

Under sommaren finns en del av vår verksamhet på vårt sommarhem Greagården. Man kan ta sig dit både land- och sjövägen.
Med bil kör du Strandvägen mot Halden. Efter ca 3 km ligger Greagården på höger sida.
Med båt kör man genom sundet söder om Greaön och håller sedan söderut.
Vi samarbetar även med de övriga kyrkorna i Bengtsfors; läs noga var de olika samlingarna är.

Kontakt Info