Ett ljus jag tänder med hopp om fred. Ett ljus som aldrig brinner ned. Rädsla ska komma, rädsla ska gå men fredens låga brinna ändå..
Tro

Hopp

.
Kärlek

.

Välkommen

På de aktiviteter som passar dig och på Gudstjänster

Vi samlas även till bön och samtal i kyrkan varje söndag
kl. 20.00. Välkommen att uppleva gemenskap.

Från himlens höjd jag bringar bud till jordens folk från Herren Gud. Jag ropar ut med frid och fröjd Ett glädjebud från himlens höjd!

Skjuts till Kyrkan? Ring 0531-101 84 (telefonen är omkopplad).

Pastorn har ordet

I en missionsorganisation i Norge där jag hade min tjänst för en tid sen,
hade vi en rubrik i vårt programblad för all vår verksamhet; Bed och arbeta.

Jag vill minna oss om det också för vår församling.
Bibeln pekar på hur viktigt det är att vi söker Gud i bön.
Inte bara är det viktigt men det är en rättighet som vi har fått utav
Gud där vi får lägga fram allt vårt för honom som har skapat oss och har all makt i himmel och på jord.

När det gäller bönens plats i församlingen och vårt arbete,
så ser jag framför mig att bönen är som en bro som bär upp vår verksamhet.
På bönens vingar vilar allt vårt arbete och det lär oss att vi måste söka Gud i bön.

Ofta ber vi Gud välsigna det vi har funnit på och gör.
Men snarare skulle vår inställning till vår verksamhet vara att vi söker Gud i bön först av allt.

Det är inte likgiltigt vilken ordning det kommer i. Bön först, så arbete!

Må Gud välsigna dig och oss till ett liv i bön där dörrar öppnas för Jesus genom våra liv och verksamhet.

Pastor Åge“ 11 Några har han gett i uppdrag att grunda församlingar, andra till att tala på Guds uttryckliga befallning och andra till att vinna människor för Kristus. Andra åter har fått gåvan att vårda sig om Guds folk, som en herde gör med sina får, genom att leda och undervisa dem om Guds väg.
12 Hur kommer det sig att han ger var och en av oss uppgifter som vi är särskilt lämpliga att sköta? Jo, det är för att Guds folk ska vara väl rustade för att tjäna honom bättre. Vi ska bygga upp församlingen, Kristi kropp, till en stark och mogen gemenskap.

Ephesians 4:11-12

Equmeniakyrkan

Vår församling tillhör Equmeniakyrkan.
Ett kristet trossamfund som bildades 2011 av Svenska Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Svenska Missionskyrkan.
Vi är en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.

Greagården

Under sommaren finns en del av vår verksamhet på vårt sommarhem Greagården. Man kan ta sig dit både land- och sjövägen.
Med bil kör du Strandvägen mot Halden. Efter ca 3 km ligger Greagården på höger sida.
Med båt kör man genom sundet söder om Greaön och håller sedan söderut.
Vi samarbetar även med de övriga kyrkorna i Bengtsfors; läs noga var de olika samlingarna är.

Kontakt Info