Greagården


Bengtsfors Missionskyrkas sommarhem,
Greagården, ligger ca 3 km utanför Bengtsfors tätort tätt invid Lelångens strand.

Under sommarmånaderna juni-augusti finns all vår verksamhet här; ”Greagårdskvällar” på lördagar och gudstjänster på söndagar.
Under juli och de två första veckorna i augusti har vi även våffelkvällar varje onsdag.

Gården byggdes 1945 och är renoverad i två omgångar; 1965 och 1995.

 


Om intresse finns kan man hyra Greagården.

I huset finns 26 bäddar. Det finns tre gästrum med två bäddar, åtta enkla sovhytter med två eller tre bäddar,
samt ett extrarum med två bäddar innanför stora samlingssalen.
Greagården är en drog och rökfri anläggning.
För information och bokning kontakta Bengt och Ingrid Dåverhög 0531-321 06, 070-322 65 34.
 


Our summer church,
Greagården, located about 3 km outside Bengtsfors near the lake Lelången.

During the summer months from June to August are all our activities here; "Greagårdskvällar" on Saturdays and church services on Sundays.
During July and the first two weeks of August, we have also våffelkvällar every Wednesday.

"The Church" was built in 1945 and renovated in two phases; In 1965 and 1995.

 


If you are interested, you can rent Greagården.

The house has 26 beds. There are three guest rooms with two beds,
eight single sleeper cabs with two or three beds and an extra room
with two beds inside the large assembly hall.
For information and reservations, please contact
Greagården is a drug and smoke free facility.

Bengt and Ingrid Dåverhög 0531-321 06, 070-322 65 34th

 


Bengtsfors Missionskyrkas Sommerkirche,
Greagården, liegt etwa 3 km außerhalb Bengtsfors, direkt am Ufer von Lelangen.

In den Sommermonaten Juni-August ist unsere gesamte Aktivität hier; ”Greagårdskvällar” an den Samstagen und Gottesdienste an den Sonntagen.
Während dem Juli und den zwei ersten Wochen im August, haben wir zuzsätzlich jeden Mittwoch Waffelabende.

Greagarden wurde 1945 gebaut und wurde zwei Mal renoviert, 1965 und 1995.

 


Bei Interesse kann man Greagarden mieten.

Das Haus hat 26 Betten.
Drei Zweibettzimmer, acht einfache Schlafkojen mit zwei oder drei Betten und ein zusätzliches
Zimmer mit zwei Betten im Anschluss zum großen Gemeindesaal.
Greagården ist eine droge und rauchfreie anlage.
Für Information und Reservierung
Bengt und Ingrid Daverhög kontaktieren. 0531-32106 oder 070-322 65 34.


 


Our summer church,
Greagården, located about 3 km outside Bengtsfors near the lake Lelången.

During the summer months from June to August are all our activities here; "Greagårdskvällar" on Saturdays and church services on Sundays.
During July and the first two weeks of August, we have also våffelkvällar every Wednesday.

"The Church" was built in 1945 and renovated in two phases; In 1965 and 1995.

 


If you are interested, you can rent Greagården.

The house has 26 beds. There are three guest rooms with two beds,
eight single sleeper cabs with two or three beds and an extra room
with two beds inside the large assembly hall.
For information and reservations, please contact
Greagården is a drug and smoke free facility

Bengt and Ingrid Dåverhög 0531-321 06, 070-322 65 34th

 


Bengtsfors Missionskyrkas sommarhem,
Greagården, ligger ca 3 km utanför Bengtsfors tätort tätt invid Lelångens strand.

Under sommarmånaderna juni-augusti finns all vår verksamhet här; ”Greagårdskvällar” på lördagar och gudstjänster på söndagar.
Under juli och de två första veckorna i augusti har vi även våffelkvällar varje onsdag.

Gården byggdes 1945 och är renoverad i två omgångar; 1965 och 1995.

 


Om intresse finns kan man hyra Greagården.

I huset finns 26 bäddar. Det finns tre gästrum med två bäddar, åtta enkla sovhytter med två eller tre bäddar,
samt ett extrarum med två bäddar innanför stora samlingssalen.
Greagården är en drog och rökfri anläggning.
För information och bokning kontakta Bengt och Ingrid Dåverhög 0531-321 06, 070-322 65 34.
 


If you are interested, you can rent Greagården.

The house has 26 beds. There are three guest rooms with two beds,
eight single sleeper cabs with two or three beds and an extra room
with two beds inside the large assembly hall.
For information and reservations, please contact
Greagården is a drug and smoke free facility.

Bengt and Ingrid Dåverhög 0531-321 06, 070-322 65 34th