September

2 SÖNDAG KL. 11.00
Ekumenisk GUDSTJÄNST i pingstkyrkan
Henrik olsson

5 ONSDAG KL. 10.00

Bibelstudium
Åge eriksen

6 TORSDAG KL. 15.00

SYMÖTE I ÄRTEMARKS MISSIONSKYRKA

8 LÖRDAG KL. 18.00

Dalslandsbön i mellerud

9 SÖNDAG KL. 11.00

Dop-Gudstjänst på greagården

Åge Eriksen och Elin Nygren

11 tiSDAG KL. 19.00

Gudstjänstseminarium

12 ONSDAG KL. 18.00

Bibelstudium

Bertil Hammar

15 LöRDAG ANDAKTER

14.00 Björkåsen

15.00 Granåsgården

15 LÖRDAG KL. 18.00

Sångkväll med message från Norge

16 SÖNDAG KL. 16.00

Gudstjänst med avsakralisering av Billingsfors missionskyrka

Åge eriksen och Iréne Nygren

19 ONSDAG KL. 10.00

Bibelstudium Åge Eriksen

19 ONSDAG KL. 19.30

Ekumenisk mässa i svenska kyrkan

22 LÖRDAG KL. 10.00

Församlingsdag i bäckefors missionskyrka

23 SÖNDAG KL. 11.00

GUDSTJÄNST i Ärtemarks missionskyrka

Åge Eriksen och Arne Magnusson

26 ONSDAG KL. 15.00

ONSDAGSKAFFE

open doors- i tjänst för den förföljda kyrkan” Lennart Johansson

26 ONSDAG KL. 18.00

Bibelstudium Bertil Hammar

28 FREDAG KL. 18.00

SKÖRDEFEST

Gåvor tas tacksamt emot!

29 LÖRDAG KL. 15.0017.00

LÖRDAGSÖPPET

30 SÖNDAG KL. 11.00

GUDSTJÄNST

Henrik Olsson från Säffle.


Oktober

på väg

3 ONSDAG KL. 10.00

Bibelstudium Åge Eriksen

4 TORSDAG KL. 15.00

SYMÖTE I ÄRTEMARKS MISSIONSKYRKA

6 lörDAG KL. 14.00

Regionfest i trollhättans missionskyrka

7 SÖNDAG KL. 11.00

GUDSTJÄNST med nattvard

Åge eriksen och

bryntehagen

10 ONSDAG KL. 15.00

ONSDAGSKAFFE

Kom och sjung med gitarrgruppen”

10 ONSDAG KL. 18.00

Bibelstudium Bertil Hammar

14 SÖNDAG KL. 11.00

GUDSTJÄNST

Åge Eriksen och barnkör

Offerdag för equmenia

17 ONSDAG KL. 10.00

Bibelstudium Åge Eriksen

17 ONSDAG KL. 19.30

EKUMENISK MÄSSA i Pingstkyrkan

20 LÖRDAG ANDAKTER

14.00 Björkåsen

15.00 Granåsgården

21 SÖNDAG KL. 11.00

GUDSTJÄNST i pingstkyrkan

Daniel viklund

24 ONSDAG KL. 15.00

ONSDAGSKAFFE

”Reporter berättar om 25 år i Bengtsfors”

Karl-Erik Andersson

24 ONSDAG KL. 18.00

Bibelstudium Bertil Hammar

27 LÖRDAG KL. 15.0017.00

LÖRDAGSÖPPET

28 SÖNDAG KL. 11.00

GUDSTJÄNST

Åge Eriksen och

Lisa Stavvik Hitti

31 ONSDAG KL. 10.00

Bibelstudium Åge Eriksen


November

får

1 TORSDAG

KL. 15.00

SYMÖTE I ÄRTEMARKS MISSIONSKYRKA

3 LÖRDAG KL. 11.00

ALLA HELGONS DAG

MINNESGUDSTJÄNST MED LJUSTÄNDNING OCH NATTVARD

Åge Eriksen och kören

7 ONSDAG KL. 15.00

ONSDAGSKAFFE

”Som krigsbarn i Sverige”

Lauri piensoho

7 ONSDAG KL. 18.00

Bibelstudium Bertil Hammar

11 SÖNDAG KL. 18.00

lovsångsGUDSTJÄNST

Tone, Hanna och Anna

14 ONSDAG KL. 10.00

Bibelstudium Åge Eriksen

14 ONSDAG KL. 19.30

EKUMENISK MÄSSA I MISSIONSKYRKAN

17 LÖRDAG KL. 10.00-12.00

Julloppis

17 LÖRDAG ANDAKTER

14.00 Björkåsen

15.00 Granåsgården

17 LÖRDAG KL. 15.0017.00

LÖRDAGSÖPPET

17 lörDAG KL. 18.00

Jubileumskväll!

Vår kyrka fyller 60 år

18 SÖNDAG KL. 11.00

GUDSTJÄNST

Åge Eriksen talar och sjunger

21 ONSDAG KL. 15.00

ONSDAGSKAFFE

Språkvänsprojekt i kommunen”

Linda Börjesson

21 ONSDAG KL. 18.00

Bibelstudium Bertil Hammar

25 SÖNDAG KL. 11.00

GUDSTJÄNST

Åge Eriksen och blåskvartett

28 ONSDAG KL. 10.00

Bibelstudium Åge EriksenSociala medier

f
Facebook handlar kort och gott om att umgås med sina kompisar men är också ett sätt att hitta nya vänner.
Vi finns redan där och du kan logga in för att vittna om att du är i kyrkan
Kopiera in och dela saker från vår sida tagga vänner och dela det går att göra mycket.
t
Vad är en retweet, hur får man följare och vad ska man använda Twitter till? Twitter är små korta medelanden, passar bra för vittnesbörd och bibelcitat.

Skriv #Gud #missionskyrkan #bengtsfors missionskyrka så hittar vi dina tweet. vårt konto ......
i
Instagram är ett socialt nätverk där man kommunicerar enbart genom bilder.
Var ser du Gud ta en bild ladda upp.
Skriv en rad och #Gud #missionskyrkan #bengtsfors missionskyrka. Dåkan vi lätt hitta dina bilder och kanske de hamnar på bloggen.
>>