Styrelsen

Ordföranden har ordet

Den lätta bördan Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila.
Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta,
så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda lätt”.
(Matt 11: 28-30)

Prioriterar vi detta?

Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelse av era tankar,
så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott,
behagar honom och är fullkomligt (Rom 12: 2).

Jag önskar er alla en fridfull advents- och juletid

Janne Stavvik

 
 

Bengtsfors Missionskyrkas styrelse:
Bengt Dåverhög, Sten-Åke Carlsson,
Jan-Erik Stavvik, Lisa Stavvik Hitti,
Mats Martinson, Anna Larsson, Carin Olsson,
Ingegerd Nilsson,Else-Marie Löfgren, Annelie Amnehagen.
(  Arne Magnusson   saknas på bilden)