Välkommen till vår kyrka!

Du är välkommen till våra gudstjänster som är öppna för alla. Vi har gudstjänst varje söndag kl 11.00. I samband med gudstjänsten är det ofta söndagsskola,en stund för barnen.
You are welcome to our worship services which are open to everyone. We have worship every Sunday at 11:00. In connection with the service, it is often Sunday school, a moment for the children.
Du bist herzlich willkommen zu unseren Gottesdiensten, die für alle offen sind. Wir feiern Gottesdienst jeden Sonntag um 11 Uhr. Oft haben wir in Zusammenhang mit dem Gottesdienst ein Stündchen Zeit für die Kinder in unsere Sonntagsschule..
Zapraszamy do naszych nabożeństw są otwarte dla wszystkich. Mamy czcić każdą niedzielę o godzinie 11:00. W związku ze służbą, często jest to szkoła niedzielę chwila dla dzieci.
Приглашаем Вас на наши богослужения, которые открыты для всех. Служба проводится каждое воскресенье, начало в 11:00. Во время богослужения Ваши дети могут играть и общаться друг с другом в детской игровой комнате.
Du er velkommen til våre tjenester de er åpne for alle. Vi har gudstjeneste hver søndag kl 11:00. I forbindelse med tjenesten, er det ofte søndagsskole, et øyeblikk for barna.

Här hittar ni oss

Vi vill vara en öppen kyrka för alla. En kyrka som inbjuder till gemenskap både i gudstjänster och i andra samlingar.
Vi hoppas att du har möjlighet att besöka våra gudstjänster eller någon annan av våra samlingar. Välkommen!
Under sommarmånaderna juni-augusti finns all vår verksamhet här; ”Greagårdskvällar” på lördagar och gudstjänster på söndagar. Under juli och de två första veckorna i augusti har vi även våffelkvällar

In English

We want to be an open church for all. A church that invites community both in religious services and other activities.
We hope you have the opportunity to visit our services or any other of our activities. Welcome!
During the summer months from June to August are all our activities in this place; "Greagårdskvällar" on Saturdays and church services on Sundays. During July and the first two weeks of August, we also have waffle evenings

Vittna på nätet

Vår kyrka har ett Facebook konto

Gilla dela och var aktivVi ska försöka lägga upp nyheter och annonsering på facebook.

Instagram, där finns vi ochså!

Ta bild med mobilen och visa oss Gud


Har du Instagram skriv då tex #Gud #missionskyrkan #bengtsforsmissionskyrka så ser vi din vittnesbörd.Är du en twittrare? ett tweet passar bra för visdoms ord och citat.